How to? Przemysł 4.0 - technologie, najlepsze praktyki, strategie.

Webinarium w ramach programu Diginno, realizowanego w Polsce przez Krajową Izbę Gospodarki Elektronicznej i Telekomunikacji.
 
Temat: Finansowanie cyfryzacji i robotyzacji przedsiębiorstw

Prowadzący: dr Piotr Kryjom, kierownik produktów instrumenty finansowe, Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości
 
Termin: 2 grudnia 2020, godz. 11.00 - 12.00